Cần phải có bao nhiêu tiền để có thể khởi nghiệp?

“Tôi không đủ tiền” là một trong những lý do chính để ngăn cản mọi người . Nhưng liệu thực sự có đúng như vậy? Dưới đây là Infographic được thực hiện bởi Funders and Founders.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *